Főoldal Minőségirányítási rendszerek kiépítése Rendszerkiépítések ISCC EU

Rendszerkiépítések

ISCC EU

ISCC EU szabvány alapjai

A nemzetközi mezőgazdasági és bioenergia piacokon eddig nem volt semmilyen azonosítási rendszer arra vonatkozóan, hogy az élelmiszert, a folyékony biomasszát és a bioüzemanyagokat fenntartható módon állítják-e elő. A termékek értékesítésénél az ár a meghatározó, nem a minőség, ezért a piac nem ösztönöz a fenntarthatósági követelmények teljesítésére. Ennek a hiányosságnak a megszűntetésére egy kezdeményezés indult a biomassza termelés és termékek megkülönböztetésére, aminek az eredményeként kidolgozásra került az ISCC szabványcsoport. Az ISCC EU szabvány szerinti tanúsítás egy eszköz a fenntarthatósági követelményeknek megfelelő termékek megkülönböztetésére a piacon. Támogatja azokat a termelőket és feldolgozókat, amelyek felelős gazdálkodást folytatnak.

Az ISCC szabvány alapja a 2009/28/EK irányelv, amely közös keretet hoz létre a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatására. Kötelező nemzeti célkitűzéseket állapít meg a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt összarányára és a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a közlekedésben felhasznált részarányára vonatkozóan.

E követelmények teljesítéséhez kötelező, illetve önkéntesen alkalmazható előírások állnak rendelkezésre. A fenti irányelv hazai végrehajtásának kereteit a 343/2010.  Kormányrendelet szabályozza, amelynek betartása minden biomassza termelő és kereskedő, valamint fenntarthatósági igazolást kiállító számára kötelező. Az ISSC szabvány alkalmazása önkéntes.  Ez egy független tanúsítási rendszer, amely a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelőséget igazolja.

 

Az ISCC lánc szereplői:

  • elsődleges termelés,
  • első gyűjtőpontok (kereskedők, feltétel hogy tárolóval rendelkezzenek)
  • tárolóhelyek,
  • szállítást végzők,
  • feldolgozásban részt vevők (átalakítók),
  • bioüzemanyag forgalombahozók, értékesítők.

Az elsődleges termelők megfelelőségi nyilatkozatot állíthatnak ki, abban az esetben, ha teljesítik a fenntarthatósági követelményeket. Ezeket a nyilatkozatokat az első gyűjtőpontoknak be kell kérniük a termelőtől. Az első gyűjtőpontok és a feldolgozásban részt vevők kaphatnak ISCC tanúsítványt, amennyiben a szabvány követelményeit teljesítik. A szabvány legfontosabb eleme a bejövő és kimenő biomassza mennyiségek/súlyok dokumentálása.

 

A szabvány alapelvei:

1. alapelv: Biomassza nem termelhető nagy biodiverzítású, magas széntartalmú és vizes élőhelyeken. (2009/28/EC Direktíva)

2. alapelv: Biomasszát felelős környezetgazdálkodás mellett lehet termelni. Ez magába foglalja a talaj, a víz és a levegő védelmét és a Jó mezőgazdasági Gyakorlat alkalmazását.

3. alapelv: Biztonságos munkafeltételek biztosítása, megfelelő tréningek és képességek alkalmazásával, védőruhák biztosításával és balesetek esetén gyors segítségnyújtással.

4. alapelv: A biomassza termelés nem veszélyeztethet emberi, munka vagy tulajdonjogot. Támogatnia kell a felelős foglalkoztatást, a dolgozók egészségét, biztonságát és jólétét és felelős társadalmi kapcsolatokon kell alapulnia.

5. alapelv: A biomassza termelésnek be kell tartani az aktuális helyi és nemzeti törvényeket, és követnie kell az érvényes nemzetközi megállapításokat.

6. alapelv: Jó menedzsment gyakorlatot kell megvalósítani.

 

A szabvány felépítése:

ISCC 201 A rendszer alapjai

ISCC 202 Fenntarthatósági követelmények

ISCC 203 Nyomonkövethetőség

ISCC 204 Tömegmérleg számítás módszere

ISCC 205 Üvegházhatású gázkibocsátás számítás módszere

ISCC 207 Kockázatértékelés

Vissza az előző oldalra

szolgáltatásaink
Online képzések
Minőségirányítási rendszerek kiépítése
Kapcsolódó szolgáltatások

Szeretne naprakész információkat kapni képzéseinkről?


Amennyiben nem kíván hírlevelt kapni iratkozzon le.

Kapcsolódó szolgáltatások

Vámügyintézés Intrastat